Voimme etsiä itseämme ja elämäämme loputtomiin, löytämättä mitään merkityksellistä. Voimme odottaa uusien ovien avautuvan ilman, että suljemme vanhoja takanamme. Voimme odottaa unelmiemme työpaikan tai ihmisen astelevan elämäämme ilman, että laitamme itseämme likoon. Voimme odottaa viikonloppua, vuosilomaa, seuraavaa siirtoa, sellaista, joka vain kuuluu tapahtua hyvässä elämässä. Sitten havahdumme, olemme eläneet olematta hetkeäkään elossa, etsien, odottaen, jotain sellaista, mitä emme elämältä edes halua. Mutta miten voisimme oikeasti olla elossa?

Luodaan elämästämme näköisemme kokonaisuus.

Enemmän kuin mitään muuta, me kaipaamme tällä hetkellä rohkeutta ja keinoja rakentaa itsemme ja elämämme sellaiseksi, että käsissämme on aidosti meidän näköisemme kokonaisuus. Liian usein annamme tämän kaiken kuitenkin lipua ohitsemme, olematta koskaan oikeasti elossa. Etsimme oikoteitä, jotka johtavat meitä aina lopulta harhaan. Pelkäämme ottaa vastuuta, eläen lopulta muiden tekemistä valinnoista käsin. Yritämme kovasti löytää itsemme ja meille hyvän elämän kuuntelemalla muiden arvoja ja mielipiteitä, asettaen näin itsemme mahdottoman tehtävän äärelle.

Tästä syystä haluan auttaa sinua, joka koet turvallisuuden tunteen ja mukavuusalueen pitävään sinut paikallasi, kaipaat rohkeutta ja haluaisit osata johtaa itseäsi henkilökohtaisessa elämässäsi. Autan myös työyhteisöjä, jotka elävät muutoksessa, tarvitsevat uusia toimintamalleja ja motivaatiota oman työn johtamisen, aikaansaamisen ja yhdessä menestymisen tueksi osana hyvinvoivaa työyhteisöä.  


Kuka minä olen?

Olen valmentaja, sparraaja, motivoija ja aikaansaamisen mahdollistaja. Tiedän, että ihminen voi tehdä merkityksellisiä asioita ja olla tehokas ilman, että hän uuvuttaa itseään joka suuntaan. Kysymys on siitä, että tunnemme itsemme, tiedämme mihin suuntaan haluamme kehittyä ja miten mahdollistamme tämän kasvun. Ennen mietin vastauksia, jotka rakentuivat mitä, kenelle ja miten kysymysten ympärille. Sittemmin on tuntunutkin paremmalta miettiä miksi? Oikeastaan, en näe missään ja minkään tekemisessä järkeä, jos syy ei ole kristallinkirkas. Miksi kysymyksen puute on mielestäni yksi suurimpia ongelmia myös niin yksilöiden onnellisuuden ja menestyksen, kuin työyhteisöjen ja koko työelämän toiminnassa, siinä, millaiseksi työkulttuurimme on rakentunut. Teemme edelleen niin paljon asioita, joiden syitä ja seurauksia emme välttämättä oikein ymmärrä.


Alempaa löydät lisätietoja minusta, mutta mikäli haluat jo lukea lisää palveluistani, onnistuu se seuraavien linkkien kautta 

Uusi Sinä Valmennus

Työelämävalmennukset

Yksilövalmennukset

Miten minusta tuli minä?

Matkani yksilöiden ja työyhteisöjen valmentajaksi, etenkin ihmiseksi, joka olen nykyisin, on ollut täynnä kokeilunhalua, mutkia, syviä pohjamutia ja korkeita vuorenhuippuja. Se on kulkenut kaikesta huolimatta koko ajan eteenpäin, sillä olen luonteeltani enemmin kiikareilla tähystävää, uteliasta sorttia kuin takapeiliin kurkkivaa, epäilevää arkajalkaa. Olen saanut nähdä ja kokea niin elämää kuin työelämääkin monesta eri suunnasta ja siksi ehtinytkin myös kyseenalaistaa ja reflektoida omia tuntemuksiani ja toimintaani varsin monelta kantilta. Toki olen tarkkaillut ja kyseenalaistanut myös erittäin paljon sitä, mitä ympärilläni on tapahtunut, millaisessa maailmassa elämme tällä hetkellä. Olenkin vahvasti sitä mieltä, että paljon on vielä tehtävissä, jotta (työ)elämämme tukisi hyvinvointiamme kokonaisuudessaan.


Miten valmennan yksilöä ja työyhteisöä?

Autan sinua tulemaan sellaiseksi ihmiseksi, joka oikeasti haluat olla, yleisesti hyväksyttyjen roolien takana. Selvitämme, kuka ajattelet olevasi ja kuka oikeasti olet. Katsomme, millaiseksi ihmiseksi haluaisit tulla ja millaiseen elämään olet oikeasti valmis. Rakennamme tavoitteesi ja sitä tukevat suunnitelmat, jotta sinä voit saavuttaa valmennuksessa esille tulleen tulevaisuuden itsesi ja elämäsi. 

Työyhteisöjä autan näiden samojen aiheiden äärellä, tunnistan erilaisia vahvuuksia, voimavaroja ja merkityksiä työn tekemisen taustalla. Selvitän, mihin suuntaan työyhteisö haluaa mennä, millaisiin toimintamalleihin ollaan valmiita. Annan työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi koko työyhteisön kesken, yksilöllisiin piirteisiin, vahvuuksiin ja määränpäihin peilaten. Teen työelämästä yhtä aikaa hyvinvoivaa ja tuottoisaa, meille kaikille.


Mitä konkreettisesti teen?

Teen kaikkea sitä, mikä tuntuu merkitykselliseltä yksilön hyvänolon kokemuksen ja tämän mahdollistavan työelämän näkökulmasta. Voit pyytää minut puhumaan, valmentamaan tai kouluttamaan, sillä pidän niin energisestä esiintymisestä kuin sparrailevasta ja oivalluttavasta kahdenkeskisestä kohtaamisestakin. Toimin niin koko työyhteisön, yksittäisen tiimin kuin yksilön henkilökohtaisellakin tasolla. Asiakkaani voi olla kuka vain sinusta, rohkeutta ja itsevarmuutta tekemiseen kaipaava yksilö, kuin teistä, muutoksessa elävä ja uusia toimintamalleja kaipaava työyhteisö. 


Tilaa uutiskirjeeni 

Haluatko jutella lisää kanssani?